ikonhthealthcare

(+90) 546 690 88 12

ERKEN DÖNEM ÇENE BOZUKLUĞU TEDAVİLERİ

Ağız ve dişlerinizdeki her sorunu tespit etmek ve tedavi sağlamak için en modern tedavi yöntemlerini ve teknolojik araçları kullanıyoruz.

SÜRME REHBERLİĞİ: Süt dişlerin düşmesini takiben altındaki daimi dişler ağıza sürmektedir. Ancak bazı durumlarda daimi dişlerin sürmesi gecikebilir veya daimi dişler süt dişlerinin yanından sürebilir. Bu durumda süt dişlerin daimi dişlerin sürme sırasına göre çekilmesi gerekmektedir. Bu sayede daimi dişler hem düzgün sıralanmış olur hem de çıkamayıp damak içinde kalan daimi dişler olmaz.
Sürme rehberliğinde amaç daimi dişlerin olabildiğince doğru yerlerinde sürmesidir. Buna rağmen dişlerde çapraşıklık görülüp ortodontik tedavi gerekebilir. Ancak bu tedavi yönteminden sonra yapılacak ortodontik tedavi çok daha kolay olur.

Bir diğer sürme rehberliği “seri çekim” olarak adlandırılır. Bu yöntemde süt dişlerinin yanı sıra daimi dişlerin çekilerek çenede dişlerin çok rahat sürmesi amaçlanır. Ancak günümüzde bu tedavi yöntemi tercih edilmemektedir. Çünkü daimi dişlerin erken çekilmesi nedeniyle üst ve alt çeneler daralarak yüz profili kötüleşmektedir. Bunun yerine günümüzde tüm dişler çapraşık da olsa sürdükten sonra gerekirse tel tedavisi sırasında kontrollü olarak çene arklarını daraltmadan diş çekimi yapmaktır.

İmplantlar mevcut dişlerin yerlerini birebir doldurdukları için günümüz diş hekimliğinin en iyi tedavi yöntemlerinden biridir. Çünkü mevcut çene kemiğinin içine konulduğunda kemik ile tamamen birleşerek çok dayanıklı bir yapı haline gelmektedir. Bu dayanıklı yapının üzerine yerleştirilen porselen veya zirkonuyum yapıdaki dişlerle tam bir diş yapısını oluşturmaktadır. Üzeri sararmış ve aşınmış, kök yüzeyi ise iltihaplanmış mevcut dişe göre fonksiyon ve estetik olarak daha iyi bir çözüm sunmaktadır.

ÇENE GENİŞLETME TEDAVİLERİ

Erken dönemde yapılan tedavilerin en ideallerinden biridir. Çünkü çene genişletilmesi sayesinde hem dişler çok rahat sürebilmekte hem de yüzün estetik olarak daha güzel görünüme kavuşması sağlanmaktadır.
Çene genişletme tedavileri daha çok üst çeneye yapılır. Bunun sebebi üst çene kemiğinin iki parçadan oluşup 14-15 yaşlarında tamamen kaynayıp tek parça haline gelmesidir. Alt çene kemiği ise tek bir kemik yapısından oluşup genişletilmesi çok daha zor bir yapıdır.
Üst çene genişlemesi karma dişlenme (8-9 yaş) ve daimi dişlenme(11-15 yaş) olmak üzere 2 farklı dönemde yapılabilmektedir. Her iki yöntemde de mantık aynı olup üst damaktaki apareyin ortasına yerleştirilen vida yardımıyla üst çene kemiği genişletilmektedir.

YAVAŞ GENİŞLETME TEDAVİLERİ (SLOW EKSPANSİYON)

Karma dişlenme döneminde (8-9 yaş) üst çene genişletilmesi genellikle hareketli yani takıp çıkarılabilir apareylerle yapılır. Hasta kooperasyonu bozuk ise bu aparey sabit aparey ile değiştirilebilir. Bu tedavi yönteminde hareketli apareylerin kullanımı çok basit olup haftada 1 veya 2 kere ortadaki vidanın açılması istenir. Düzenli olarak takılırsa üst çene genişletilmesi kalıcı olarak sağlanır.
Alt çene genişletme tedavileri ise alt kanin dişlerin sürmesinden önce yapılırsa etkili olmaktadır. Ancak bu genişletme sadece dişlerin sıralandığı alveol kemiğinin genişlemesini sağlayıp tüm mandibula kemiğini etkilememektedir. Bu tedavi sayesinde alt çene dişlerinin sıralandığı kemik genişleyerek daha geniş bir “U şeklinde” ark sağlanır. Bu da ileride oluşabilecek diş çapraşıklık miktarını minimalize etmektedir.

NASIL YAPILIR?
İlgili bölgeden dijital veya geleneksel ölçü alınır. Alınan ölçü üzerinde laboratuvar çalışarak kişiye özgü bir aparey yapar. Ardından hastaya teslim edilerek hasta tarafında takılır. Ağrısız, iğnesiz ve çok basit işlemdir. Mide bulantısı olan ölçü hamuruyla ölçü aldırmak istemeyen çocuklarda tarama yöntemiyle dijital ölçü alınarak aparey yapılabilir.

NASIL KULLANILIR?
Sadece yemek yerken çıkarılır, geri kalan dilimlerde ağızda takılı kalır. Gece uyurken de ağızda takılı olmalıdır.
Hekimin gösterdiği tarife ve kullanım sıklığına göre vida çevirme işlemi yapılmalıdır. Bazen haftada 2 bazen haftada 1 kere bazen ise pekiştirme için hiç çevirmeden pasif olarak kullanımı istenebilir.
Aparey klinik tarafından verilen kutuda muhafaza edilmelidir. Peçeteye sarılıp bir kenara konulursa çok hafif ve ince olduklarından kaybolma veya kırılma riskleri vardır.
Apareyle ile kesinlikle yemek yenmemelidir aksi halde aparey zarar görüp etkinliğini kaybeder.
Oturmasından şüphe ediliyorsa hekime mutlaka gidilmeli aksi halde aparey tamamen uyumunu kaybederek hiç kullanılmaz hale gelebilir.

BAKIMI
Diş macunu kullanılmadan her diş fırçalama sonrası fırça ve su ile ayrıntılı olarak apareyler temizlenmelidir.

HIZLI GENİŞLETME TEDAVİSİ (RAPİD EKSPANSİYON) (HYRAX)

Daimi dişlenme döneminde (11-15) yaşlarda yapılan hızlı genişletme yönteminde aparey sürmesi tamamlanmış dişlere yapıştırılır. Ardından hastaya ağız içerisindeki üst damaktaki vidayı nasıl çevirmesi gösterilerek günde 1 veya 2 kere apareyi çevirmesi söylenir. Yaklaşık olarak 20-28 kere çevirmek yeterli olup daha fazla çevrilmez. Çevirme sonrası ön iki dişin ortasında açılan kemik boşluğunun kemik ile dolması için 3-6 ay beklenir. Ön iki diş arasında açılan boşluk geçici olup zamanla ortadaki kemiğin oluşmasıyla birlikte yeniden kapanmaktadır.
Nasıl yapılır?
Mide bulantısı olanlarda dijital tarama yöntemiyle veya geleneksel ölçü hamurlarıyla ölçü alınır. Ölçü üzerinde laboratuvar apareyi yapar. Aparey özel çürük önleyici yapışkanlarla hastanın dişlerine tamamen yapıştırılır.

KULLANIMI
Hekimin verdiği tarife göre aynı yönde çevirme yapılmalıdır
Aparey günde 1 veya 2 kere çevrilir. Hekimin söylediği belli sayıdaki çevirmeden sonra mutlaka durulmalıdır.
Çok sert veya çok yapışkan gıdalar ve asitli içecekler apareyin zayıflayıp çıkmasına neden olduklarından bu yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Ayrıntılı beslenme bilgisi için “ORTODONTİK TEDAVİ SIRASINDA NELERİ YEMEMELİYİM?” yazımıza bakınız.
Birkaç gün konuşma, yutkunma ve beslenme güçlüğü olsa da zamanla geçecektir. Konuşma güçlüğünün hızla düzeltilmesi için yüksek sesle kitap okuma egzersizleri önerilir.

BAKIMI
Dişlerin yanı sıra apareyin tüm yüzeyleri temizlenmelidir. Dişlerin fırçalandığı ideal bir fırça ve macun yeterli olmaktadır. Bu apareylerin için dilenirse ağız duşu kullanımı tavsiye edilir.

YÜZ MASKESİ (FACE MASK) (REVERSE HEADGEAR) (ÜST ÇENE GERİLİĞİ) TEDAVİSİ

Üst çene kemiği genetik olarak alt çene kemiğine göre geride konumlanabilir. Bu durumda üst çene kemiğinin öne doğru yani olması gereken konumuna getirilmesi işlemidir.
Üst çene kemiğinin geride olması alt çene kemiğinin ileride olmasıyla karıştırılabilmektedir. Hatta bazı veliler alt çene kemiğinin geriye götürülmesini istese de bu mümkün değildir. Çünkü büyüyen kemiğin küçültülmesi fizyolojik olarak imkânsızdır. Bunun tersine üst çene geriliği üst çene kemiğinin büyümesi stimüle edilerek rahatlıkla tedavi edilebilmektedir.

HANGİ YAŞLARDA YAPILMALIDIR?
Yüz maskesi tedavisinin en erken yaşı 1. Büyük azı dişlerinin sürdüğü 7 yaştır. Günümüzde rapor edilen makalelere göre en ideal yaşın 8-10 yaş aralığı kabul edilmektedir. Daha geç yaşlarda üst çene kemiği diğer kafa kemikleriyle birleştiğinden yüz maskesi tedavisinin başarı oranı çok ciddi oranda düşmektedir.

UYGULAMASI
Tüm aşamaları ağrısız ve iğne yapılmadan yürütülen bir işlemdir. İlk aşamada ağız içinde yapılacak ve genişletme fonksiyonu bulunan aparey için ölçü alınır. Alınan ölçü laboratuvarda yapıldıktan sonra hasta ağzına özel yapıştırıcılar ile yapıştırılır. Yapıştırılan ağız için apareyin köpek dişleri izasında iki adet kanca bulunmaktadır. Ağız dışında bulunan yüz maskesi çene ve alın ucunda yastıkçıklar barındırır. Bu yastıkçıkların konumu hastaya göre ayarlanır. Yüz maskesi takıp çıkarabilir yapıya sahiptir ve lastikler ile ağız içinden sabitlenmektedir. Ağız içindeki apareyin kancalarından ağız dışındaki yüz maskesinin kancalarına hekim tarafından belli kalınlıklarda lastikler takılır. Bu lastikler eski halini geri almaya çalışırken üst çeneyi öne doğru çeker. Bu şekilde üst çenenin öne doğru gelmesi sağlanır.

KULLANIMI
Yüz maskesi ve lastikleri günde en az 16 saat kullanılmalıdır.
Yemek yerken kullanılmamalıdır.
Ağız içi apareyin zarar görmemesi için asitli içecekler ve sert yiyecekler tüketilmemelidir.
Lastikler zaman içerisinde esnekliğini kaybettiklerinden hekim tarafından lastik paketinden her gün değiştirilmelidir.
Gece uyurken en fazla seviyede kemik büyüme hormonları salgılandığından geceleri mutlaka aparey takılı uyunmalıdır.
Spor yaparken aparey kesinlikle kullanılmamalıdır.
Apareyin takıldığı ilk gün konuşma ve yutkunma güçlüğü olsa da bu zamanla geçmektedir.
Çene ucu yastıkçık kısımları hastaların ilgili bölgelerinde kızarıklık yapabilir. Bunun için hekimiyle iletişime geçilmelidir. Pamuk, kâğıt gibi çene derisini kurutup tahrişi kolaylaştıran maddeler konulmamalıdır.

BAKIMI
Yüz maskesi apareyinin özellikle alın ve çene ucu yastıkçıkları ıslak mendil ile silinmelidir.
Ağız için aparey ve etrafındaki dişetleri hiç korkulmadan hafifçe bastırılarak fırçalanmalıdır.

İkon Diş, ağız ve diş sağlığının farklı alanlarında uzmanlaşmış hekim kadrosu ile hastalarına multidisipliner bir yaklaşımla hizmet vermektedir.

Bağlantılar

Randevu Al

Bir sorunuz mu var? Bize Ulaşın

Copyright © LirikMedia 2023 All Right Reserved.